การมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ปี 2563

การมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ปี 2563

     บริษัท คังเซโด จำกัด มีการก่อตั้งบริษัทฯ มายาวนานกว่า 29 ปี และทุกๆ ปี ทางกรรมการผู้จัดการให้มีการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่พนักงานดีเด่นที่มีอายุการทำงาน 10 ปี และ 20 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งปีนี้ก็มีจำนวนพนักงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นจำนวน 14 ท่าน กรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนบริษัทฯ กล่าวขอบคุณพนักงาน ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีอย่างมาก 

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ปี 2563

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

       กิจกรรมการจัดหลักสูตรอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ พ.ศ.2534  โดยวิทยากรจาก เทศบาล ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ โดยการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพนักงานทุกคนได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกันเสมือนเกิดเหตุการจริง ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆในการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

การรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ภายในบริษัทฯ

การรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ภายในบริษัทฯ

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  ขยายวงกว้างและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทางผู้บริหาร บริษัท คังเซโด จำกัด จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยให้มีการรณรงค์และจัดทำมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายในบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำป้ายและจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 กำหนดให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริษัทฯ ติดตั้งจุดแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้กับพนักงานหลายจุด จัดสถานที่ในการรับประทานอาหารให้มีระยะห่าง ร่วมทั้งจัดทำเฟสชิวให้พนักงานสวมใส่ในขณะทำงานหรือสำหรับการเดินทางโดยรถประจำ เป็นต้น

งานเลี้ยงประจำปี 2562 บริษัท คังเซโด จำกัด

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562

            บริษัท คังเซโด จำกัด ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับพนักงานในธีม “มนต์รักลูกทุ่ง” ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562  โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุก ทั้งการประกวดร้องเพลง “คังเซโดเสียงใสหัวใจลูกทุ่ง” ดนตรีและการแสดงโชว์สุดพิเศษจากกลุ่มพนักงาน การจับฉลากของรางวัลปีใหม่จาก “การสอยดาว” โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสนุกสนาน  และรอยยิ้มที่มอบให้กัน ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง กนอ. ภาคเหนือ ปี 2562

ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ประจำปี 2562

            บริษัท คังเซโด จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว  ปีใหม่เมือง กนอ. ในวันที่ 26 เมษายน 2562  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นประจำทุกๆ ปี จากการนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ จ.ลำพูน เพื่อสานสัมพันธ์ผู้ประกอบและเครือข่าย ประจำปี 2562

ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ปี 2562

ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ประจำปี 2562

            บริษัท คังเซโด จำกัด ได้จัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ปี 2562 ในวันที่ 11  เมษายน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นประจำทุกๆ ปี เป็นประเพณีสืบต่อกันมา ที่แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้อาวุโส เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกพนักงานที่อาวุโสของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 6 ท่าน และพนักงานทุกคนร่วมกันรดน้ำดำหัวด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปางอ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

บริษัท คังเซโด จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดปางอ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

          บริษัท คังเซโด จำกัด พร้อมพนักงานและร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระวิหารของวัดปางอ้อย โดยทอดถวาย ณ วัดปางอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2562 

งานเลี้ยงประจำปี 2561 บริษัท คังเซโด จำกัด

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

            บริษัท คังเซโด จำกัด ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับพนักงานในบริษัทฯ ในธีม “Sport Party” โดยในงานมีการกินเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้ร่วมสนุก ดนตรีและการแสดงโชว์สุดพิเศษจากกลุ่มพนักงาน การมอบรางวัลจากกิจกรรม “แต่งกายดีเด่น ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม” “การจับฉลากของรางวัลปีใหม่” โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้กัน ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน

โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดทุ่งยาว

           ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัด “โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน” ณ โรงเรียนวัดทุ่งยาว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงโดยมีกิจกรรม การแจกอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ติดตั้งถังดับเพลิงภายในโรงเรียน ปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความปลอดภัย การให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้น รวมถึงการแจกทุนการศึกษา 

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ปี 2561

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

       กิจกรรมการจัดหลักสูตรอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ พ.ศ.2534  โดยวิทยากรจาก เทศบาล ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ