บริษัท คังเซโด จำกัด เป็นผู้ให้บริการ รับผลิต OEM หัวแปรงพู่กันหลากหลายชนิด เป็นโรงงานที่มั่นใจได้ถึงคุณภาพในการผลิตมายาวนานกว่า 20 ปี  มีการบริหารงานภายใต้ระบบ ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

ผลิตภัณฑ์

 • Cosmetic Brush Heads 
 • Writing Brush Heads
 • Painting Brush Heads
 • Dental Brush Heads

ติดต่อฝ่ายการตลาด

 
 

ที่อยู่บริษัท

 • ที่อยู่ บริษัทคังเซโด จำกัด
  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
  60/27 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง 
  จังหวัดลำพูน 51000
Kanseido Co.,Ltd.