กิจกรรม Archives -

การมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ปี 2563

  • ไม่มีความเห็น

การมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ปี 2563

     บริษัท คังเซโด จำกัด มีการก่อตั้งบริษัทฯ มายาวนานกว่า 29 ปี และทุกๆ ปี ทางกรรมการผู้จัดการให้มีการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่พนักงานดีเด่นที่มีอายุการทำงาน 10 ปี และ 20 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งปีนี้ก็มีจำนวนพนักงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นจำนวน 14 ท่าน กรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนบริษัทฯ กล่าวขอบคุณพนักงาน ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีอย่างมาก 

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ปี 2563

  • ไม่มีความเห็น

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

       กิจกรรมการจัดหลักสูตรอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ พ.ศ.2534  โดยวิทยากรจาก เทศบาล ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ โดยการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพนักงานทุกคนได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกันเสมือนเกิดเหตุการจริง ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆในการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

การรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ภายในบริษัทฯ

  • ไม่มีความเห็น

การรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ภายในบริษัทฯ

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  ขยายวงกว้างและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทางผู้บริหาร บริษัท คังเซโด จำกัด จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยให้มีการรณรงค์และจัดทำมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายในบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำป้ายและจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 กำหนดให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริษัทฯ ติดตั้งจุดแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้กับพนักงานหลายจุด จัดสถานที่ในการรับประทานอาหารให้มีระยะห่าง ร่วมทั้งจัดทำเฟสชิวให้พนักงานสวมใส่ในขณะทำงานหรือสำหรับการเดินทางโดยรถประจำ เป็นต้น

งานเลี้ยงประจำปี 2562 บริษัท คังเซโด จำกัด

  • ไม่มีความเห็น

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562

            บริษัท คังเซโด จำกัด ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับพนักงานในธีม “มนต์รักลูกทุ่ง” ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562  โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุก ทั้งการประกวดร้องเพลง “คังเซโดเสียงใสหัวใจลูกทุ่ง” ดนตรีและการแสดงโชว์สุดพิเศษจากกลุ่มพนักงาน การจับฉลากของรางวัลปีใหม่จาก “การสอยดาว” โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสนุกสนาน  และรอยยิ้มที่มอบให้กัน ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ปี 2562

  • ไม่มีความเห็น

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

       กิจกรรมการจัดหลักสูตรอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ พ.ศ.2534  โดยวิทยากรจาก เทศบาล ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ 

ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง กนอ. ภาคเหนือ ปี 2562

  • ไม่มีความเห็น

ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ประจำปี 2562

            บริษัท คังเซโด จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว  ปีใหม่เมือง กนอ. ในวันที่ 26 เมษายน 2562  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นประจำทุกๆ ปี จากการนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ จ.ลำพูน เพื่อสานสัมพันธ์ผู้ประกอบและเครือข่าย ประจำปี 2562

ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ปี 2562

  • ไม่มีความเห็น

ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ประจำปี 2562

            บริษัท คังเซโด จำกัด ได้จัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ปี 2562 ในวันที่ 11  เมษายน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นประจำทุกๆ ปี เป็นประเพณีสืบต่อกันมา ที่แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้อาวุโส เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกพนักงานที่อาวุโสของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 6 ท่าน และพนักงานทุกคนร่วมกันรดน้ำดำหัวด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปางอ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

  • ไม่มีความเห็น

บริษัท คังเซโด จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดปางอ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

          บริษัท คังเซโด จำกัด พร้อมพนักงานและร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระวิหารของวัดปางอ้อย โดยทอดถวาย ณ วัดปางอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2562 

งานเลี้ยงประจำปี 2561 บริษัท คังเซโด จำกัด

  • ไม่มีความเห็น

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

            บริษัท คังเซโด จำกัด ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับพนักงานในบริษัทฯ ในธีม “Sport Party” โดยในงานมีการกินเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้ร่วมสนุก ดนตรีและการแสดงโชว์สุดพิเศษจากกลุ่มพนักงาน การมอบรางวัลจากกิจกรรม “แต่งกายดีเด่น ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม” “การจับฉลากของรางวัลปีใหม่” โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้กัน ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน

  • ไม่มีความเห็น

โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดทุ่งยาว

           ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัด “โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน” ณ โรงเรียนวัดทุ่งยาว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงโดยมีกิจกรรม การแจกอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ติดตั้งถังดับเพลิงภายในโรงเรียน ปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความปลอดภัย การให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้น รวมถึงการแจกทุนการศึกษา