คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

Kanseido Co.,Ltd.

Mr. Soichi Shakuda

International Marketing Manager

  Mr. Kanji Shakuda 

President

Ms. Waripin Saetae

Managing Director

สารจากตัวแทนผู้บริหาร

คุณ วาริพินธ์ แซ่แต้

กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ 

Kanseido Co.,Ltd. (Thailand)


แผนผังโครงสร้างองค์กร

Products

  • Cosmetic Brush Heads 
  • Writing Brush Heads
  • Painting Brush Heads
  • Dental Brush Heads

Contact Marketing

 
 


Address

  • KANSEIDO Co.,Ltd. Northern Region Industrial Estate 60/27 Moo 4 Tambol Banklang Amphur Muang, Lamphun 51000 Thailand

Kanseido Co.,Ltd. ผู้รับผลิตหัวแปรงพู่กันหลากหลายชนิด