ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปางอ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย -

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปางอ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

  • ไม่มีความเห็น

บริษัท คังเซโด จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดปางอ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

          บริษัท คังเซโด จำกัด พร้อมพนักงานและร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระวิหารของวัดปางอ้อย โดยทอดถวาย ณ วัดปางอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2562