ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง กนอ. ภาคเหนือ ปี 2562 -

ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง กนอ. ภาคเหนือ ปี 2562

  • ไม่มีความเห็น

ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ประจำปี 2562

            บริษัท คังเซโด จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว  ปีใหม่เมือง กนอ. ในวันที่ 26 เมษายน 2562  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นประจำทุกๆ ปี จากการนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ จ.ลำพูน เพื่อสานสัมพันธ์ผู้ประกอบและเครือข่าย ประจำปี 2562