งานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค (ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ) -

งานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค (ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ)

  • ไม่มีความเห็น

งานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค (ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ) ประจำปี 2561

               ตามที่บริษัท คังเซโด จำกัด ได้เข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเอง ตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน โดยสำนักงานพัฒนาแรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561