การมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ปี 2563 -

การมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ปี 2563

  • ไม่มีความเห็น

การมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ปี 2563

     บริษัท คังเซโด จำกัด มีการก่อตั้งบริษัทฯ มายาวนานกว่า 29 ปี และทุกๆ ปี ทางกรรมการผู้จัดการให้มีการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่พนักงานดีเด่นที่มีอายุการทำงาน 10 ปี และ 20 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งปีนี้ก็มีจำนวนพนักงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นจำนวน 14 ท่าน กรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนบริษัทฯ กล่าวขอบคุณพนักงาน ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีอย่างมาก